Med våran liftdumper kör vi ut containrar i storlekar 8 upp till 20kbm

Med vår växelflaksbil har vi möjlighet att köra ut och hämta skrot hos er tackvare kran+flak. Vi har även containrar i storlekar 22 upp till 38kbm 

Med våran materialhanterare kan vi på ett smidigt sätt hantera all typ av avfall som kommer in till vår anläggning

Med hjälp av vår skrotsax klipper vi ner skrotet till olika typer av klasser som sedan skickas iväg. I vissa fall använder vi även gasskärning då "saxen" inte klara av det